Comunicació antirumors

Dissenyem l’estratègia comunicativa per generar una nova narrativa que vinculi la convivència en diversitat amb el progrés econòmic i social.

 

       
 
  • Suport en processos de coproducció de polítiques públiques en matèria de convivència.
  • Creació de materials, argumentaris, pàgina web, xarxes socials, díptics, etc.
  • Incentivació de fluxos de coneixement i elaboració de diagnòstics participatius.
  • Identificació de discursos i percepcions sobre estereotips, prejudicis i rumors vinculats a les diversitats d’índole cultural, religiosa, de gènere i social.
  • Monitorització de tallers, reunions i jornades.
  • Suport a activitats d’associacions emergents que treballin en l’àmbit de la convivència.
  • Cerca de possibilitats de col·laboració i treball en xarxa.
  • Informació, formació i comunicació estratègica.
  • Sensibilització en la lluita contra falsos rumors i prejudicis i forment del diàleg intercultural i interreligiós.
bullying-2171865-960-720-2.png