Producció Audiovisual

Realitzem material audivisual creatiu i informatiu de tot tipus.

Jornada per la conexió social.Fórum amec 2017.Picnic Jazz Terrassa 2018.