Consultoria de Comunicació

Guiem a les empreses en el que necessitin en l'àmbit de la comunicació.

 

- Planificació estratègica de comunicació

- Responsabilitat social

- Publicitat i relacions públiques

- Creació de missatge i seguiment per a la segmentació

- Gabinet de premsa

- Elaboració d'informes i estudis

Comunicación