Elaboració de plans d’igualtat

Totes les empreses amb més de 50 persones en plantilla tenen l’obligació d’elaborar un Pla d’Igualtat, un document que avalua les dades de la companyia en matèria d’igualtat i defineix accions per eliminar la discriminació per raó de sexe. Però, més enllà de complir amb la llei, els Plans d’Igualtat ofereixen avantatges per a totes les companyies, per exemple, a l’hora de presentar-se a licitacions públiques, ja que algunes ho tenen com a requisit i en altres puntua.

Quina normativa regula els plans d’igualtat?

Quan cal implantar el Pla d’Igualtat a les empreses?

El nou reial decret va establir tres terminis diferents per implantar el Pla d’Igualtat dins empreses públiques i privades en funció del nombre de persones treballadores, donant un marge més gran a les pimes.

Des del 7 de març del 2022 totes les empreses de més de 50 treballadors han d’haver registrat i implantat el pla d’Igualtat a la companyia.

El Departament d’Igualtat de La Plataforma s’encarrega de tot el procés d’elaboració del Pla d’Igualtat. Des de la creació del compromís de la Direcció i la Comissió d’Igualtat fins a les propostes de mesures a implantar i el seguiment.

plans d'igualtat, pla d'igualtat