La comunicació corporativa és essencial per aconseguir el bon funcionament d’una empresa, tant a nivell intern com extern. A més de cuidar-ne el contingut i les formes, cal triar bé els canals a través dels quals es dóna a conèixer el missatge de la companyia.

El correu electrònic exerceix un paper essencial en la comunicació empresarial i és una de les eines més útils per comunicar notícies i informació rellevant. Les companyies poden utilitzar el correu per connectar amb entitats externes, proveïdors i clients o donar algun tipus d’informació als empleats i altres membres de l’organització. Tot i que la comunicació interna i externa són diferents, hi ha algunes característiques comunes que cal complir per comunicar de manera efectiva.

Per saber com donar les notícies a empleats i externs, aquí us donem 7 consells per comunicar per correu electrònic de forma efectiva.

1. Envia només notícies importants

Per evitar l’allau de correus electrònics innecessaris als teus empleats i no perdre l’eficàcia dels correus electrònics, envia una comunicació per aquesta via només quan tinguis alguna cosa important a comunicar. Hi ha coses que poden dir directament en persona i més clar possible.

2. Tria bé l’assumpte del correu

Per cridar l’atenció i utilitzar una comunicació clara, concisa i concreta, explica el tema principal del correu a l’assumpte. Si ets específic amb el tema del correu aconseguiràs més atenció, que els empleats obrin el correu electrònic i que el missatge cali entre els receptors. Si és urgent o necessites que el destinatari faci alguna cosa concreta, posa-ho a l’assumpte.

3. No enviïs correus molt llargs

Aposta per enviar un missatge curt i directe, donant tota la informació necessària en el mínim de paraules possible. Si t’estén massa és molt possible que molta gent no llegeixi tot el contingut del teu email.

4. Utilitza la direcció d’empresa

Per enviar correus corporatius als treballadors cal fer servir sempre l’adreça empresarial. Si el correu prové d’algun departament concret, afegiu-hi el nom perquè els receptors sàpiguen qui l’envia.

5. Utilitza un llenguatge i un to apropiats

Adapta la teva manera de parlar al tipus de missatge que hagis de comunicar. Cal ser correcte i curós amb l’ortografia. Utilitza un to formal per a les comunicacions més corporatives, però permet-te sortir una mica del teu rol si el que vols és informar del sopar de Nadal o d’una activitat de teambuilding. Encara que redactes un correu amb un to informal no t’oblidis de mostrar professional.

6. Crida l’atenció

Les persones reben molts correus electrònics al llarg del dia, de manera que és important cridar l’atenció perquè el teu correu electrònic no sigui ignorat. Si envies un correu comercial i vols vendre un producte o servei, cerca formes que el teu contingut sigui atractiu a través de diferents estratègies de màrqueting.

7. No t’oblidis de la signatura

La signatura del teu correu corporatiu és la teva carta de presentació. Posa el teu nom, càrrec o departament dins de l’empresa i totes les dades de contacte que pugui necessitar el teu receptor

Si necessites més ajuda apart dels consells per comunicar per correu electrònic, a Plataforma de Comunicació som experts en comunicació corporativa. Si necessites fer un pla de comunicació per a la teva empresa, contacta amb nosaltres i et farem una proposta a mida de les teves necessitats.

El llenguatge és l’eina més potent a l’hora de comunicar-nos i és bàsic per a la interacció humana i la forma de relacionar-nos com a societat. Els processos comunicatius mai són neutrals i sempre comporten una intencionalitat. Per això, és molt important triar les paraules adequades quan volem construir un discurs determinat.

Durant dècades, el llenguatge ha estat condicionat per un sistema patriarcal dominant. Tot i això, en els últims anys s’està fent un esforç per utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista per a que sigui més igualitari.  A mesura que la dona s’ha incorporat a diferents esferes de la societat, el llenguatge s’ha anat modificant per adaptar-lo a la nova realitat, lluitant contra algunes reticències. Per això, actualment són moltes les institucions i empreses que aposten per implantar un model de comunicació que trenqui amb el sistema androcèntric que estava establert fins ara.

La comunicació igualitària i inclusiva és una eina molt potent per transformar la societat, trencar amb els rols i estereotips i reduir la visió androcèntrica que ens regeix. Per això cal revisar el lèxic, els criteris d’ordre gramatical o l’ús semàntic.

El llenguatge no sexista busca visibilitzar, tractar les dones amb respecte i reconèixer-les com a subjecte en tots els àmbits socials. Un tipus de comunicació que pretén eradicar el sexisme lingüístic que impera encara en la nostra llengua. El primer pas és identificar aquelles paraules, expressions i construccions androcèntriques que formen part del nostre patrimoni cultural i que estan estesos en el nostre llenguatge habitual per modificar-lo per aquell més igualitari.

Objectius de la comunicació no sexista

 • Identificar missatges que atempten contra les dones
 • Proporcionar estratègies que visibilitzin les dones
 • Facilitar un llenguatge que promogui i respecti les dones, afavorint una comunicació no discriminatòria
 • Potenciar l’emissió de missatges que evitin els estereotips
 • Modificar l’enfocament androcèntric de les expressions

Com potenciar un llenguatge no sexista?

 • Apostar per utilitzar les normes gramaticals i estilístiques de forma que promoguin un llenguatge inclusiu natural, sense forçar-lo.
 • Substituir el masculí genèric per termes col·lectius o abstractes. Sempre que sigui possible utilitzar les denominacions de càrrecs, professions i titulacions en femení usant el morfema de gènere i/o l’article.
 • Usar fórmules que englobin els dos sexes quan et dirigeixis a la ciutadania en general. Si es coneix el sexe buscar paraules que nomenin específicament les dones.
 • Evitar en la mesura del possible el recurs de la “@” o la “X” i fer ús de la resta de recursos lingüístics que tenim.
 • Modificar l’ordre de presentació habitual del terme masculí sobre el femení.  Utilitzar preferentment primer el femení.  
 • Refusar l’assimetria en el tracte d’homes i dones i les denominacions sexuades.
 • Donar preferència als pronoms sense marca de gènere i als verbs impersonals i ometre els determinants.  

Crea la teva guia de comunicació no sexista a mida

A Plataforma de Comunicació tenim molta cura a l’hora d’elaborar continguts per tal d’utilitzar una comunicació no sexista i inclusiva. Som una empresa compromesa amb el feminisme i ens esmercem en posar a l’abast de la nostra clientela totes les eines que serveixin per lluitar per la igualtat a les empreses. A més, col·laborem amb l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya  en la redacció de guies de comunicació no sexista per a diferents empreses i institucions.

Si t’interessa implantar un Pla d’Igualtat o crear un manual de comunicació no sexista a la teva empresa, contacta amb nosaltres! A Plataforma de Comunicació et farem un projecte totalment adaptat a les teves necessitats.